Εάν η αντίσταση της ράβδου άνθρακα πυριτίου τύπου πόρτας είναι διαφορετική, όταν η αντίσταση της σειράς του υψηλού φορτίου ράβδου άνθρακα πυριτίου είναι σχετικά συγκεντρωμένη, είναι εύκολο να προκαλέσει μια ταχέως αυξανόμενη αντίσταση ραβδιών άνθρακα πυριτίου, να μειώσει τη διάρκεια ζωής. Το καρβίδιο του πυριτίου είναι γενικά σε σειρά, σε παράλληλη σύνδεση. Συνιστάται μετά από 2 σειρές ρίζας σε ένα σύνολο πολλαπλών σειρών παράλληλων. Ειδικά όταν η θερμοκρασία του κλιβάνου υπερβαίνει τα 1350 ℃ πρέπει να είναι παράλληλη. Συνιστάται η χρήση ανοικτής σύνδεσης δέλτα κατά την τριφασική καλωδίωση.


Ώρα δημοσίευσης: 06 Ιανουαρίου-2021